Συμμετοχή

Change to English Language

 

Για να δηλώσετε την ομάδα σας, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστόσελιδα: Εγγραφή

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εργασίες του εθνικού διαγωνισμόυ, επισκεφτείτε: Εργασίες εθνικού διαγωνισμού

Εθνική Φάση - Πρώτη Εργασία:

Αποτελέσματα – Ομάδες που προκρίθηκαν στη Δεύτερη Εργασία

Δοκίμια

Απαντήσεις

Εθνική Φάση - Τελικά Αποτελέσματα

Δεύτερη Εργασία - Νικήτρια Ομάδα Κατηγορίας Α

Δεύτερη Εργασία - Νικήτρια Ομάδα Κατηγορίας Β