Κανονισμοί

Change to English Language

 

Ο Διαγωνισμός στη Στατιστική είναι ανοικτός σε όλους τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των επίσημων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου. Η συμμετοχή θα γίνει σε δυο κατηγορίες:

Κατηγορία A: Λυκειακός κύκλος [μέχρι 18 ετών ως τις 31/12/2017].

Κατηγορία B: Γυμνασιακός κύκλος [μέχρι 16 ετών ως τις 31/12/2017].

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.

Οι μαθητές θα συμμετέχουν σε ομάδες 2 ως 3 ατόμων. Όλοι οι μαθητές της ομάδας πρέπει να ανήκουν στο ίδιο σχολείο και κατηγορία. Για κάθε ομάδα θα οριστεί από το σχολείο ένας εκπαιδευτικός, που θα ενεργεί ως υπεύθυνος εκπαιδευτικός της ομάδας και ο οποίος θα επιβλέπει την εργασία της και γενικά θα ασκεί συντονιστικό ρόλο και θα επικοινωνεί με τους διοργανωτές.